Anglès americà-Català

Consonants

Sons propis del català

 • Dental - Oclusiu:
  Mots com:taula,bata,pot
 • Bilabial - Aproximant:
  Mots com:
 • Dental - Aproximant:
  Mots com:
 • Alveolar - Vibrant:
  Mots com:rosa,parra,cor
 • Palatal - Nasal:
  Mots com:nyu,canya,any
 • Palatal/Lateral:
  Mots com: llibre, colla, all
 • Velar - Aproximant:
  Mots com:

Sons comuns del català i l'anglès americà però amb distribució diferent

 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com:pare,sopa,pop
 • Alveolar - Bategant:
  Mots com:cara,pare

Sons propis del català i l’anglès americà

 • Bilabial - Nasal:
  Mots com:mà,poma,flam
 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com:foc,cafè,bolígraf
 • Alveolar - Africat:
  Mots com: tsar,plats | atzar,setze
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com:sal,passar,cos
 • Alveolar - Lateral:
  Mots com: lila, pala, pal
 • Postalveolar - Africat:
  Mots com:txec,dutxa,mig
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: xic, ai, baix | jaqueta
 • Alveolar - Nasal:
  Mots com:nas,ona,tren
 • Palatal - Glides:
  Mots com:iode,aire,noia
 • Velar - Nasal:
  Mots com:cangur,càmping
 • Velar - Glides:
  Mots com:cangur,càmping

Sons propis de l’anglès americà

 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com:very,over,love
 • Dental - Fricatiu:
  Mots com:thing,Athens,path
 • Postalveolar - Aproximant:
  Mots com:
 • Glotal - Oclusiu:
  Mots com:
 • Glotal - Fricatiu:
  Mots com:

Vocals

Sons propis del català

 • Central - Semi-oberta:
  Mots com:os,cosa,arròs
 • Anterior - Tancada:
  Mots com:illa,circ,camí
 • Anterior - Semi-tancada:
  Mots com:era,llet,fer
 • Central - Oberta:
  Mots com:ànec,pal,aglà
 • Posterior - Tancada:
  Mots com:ull,puça,tutú
 • Posterior - Semi-tancada:
  ós,coca,bo

Sons propis del català i l’anglès americà

 • Anterior - Semi-oberta:
  Mots com:verd,telèfon,caramel
 • Central - Mitjana:
  Mots com:paper,català,casa