Abans de tot, els artistes són homes que volen esdevenir inhumans. (Apollinaire)

Reveal the word

0
0
0
0
0
0
0