Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que vols que una amiga t’ajudi a triar un regal per a una altra persona. Ja li has demanat molts vegades que t’ajudi a triar-lo, però ella sempre t’ha dit que no. Mig suplicant, li preguntes per què no t’ajuda.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que estàs parlant amb el teu amic Marc. Voldries demanar-li un favor: voldries que et deixés la seva bici i li preguntes amablement per què no te la deixa.
Adequada
0
Inadequada
1