Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que estàs parlant amb un company de la feina. Esteu parlant dels vostres pisos. Tu saps que ell t’havia dit on viu, però no te’n recordes i li ho preguntes.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que estàs parlant amb una companya del despatx. Esteu parlant de la seva mare. Saps que ella t’havia dit com es diu la seva mare, però no te’n recordes i li ho preguntes amablement.
Adequada
0
Inadequada
1
0
0