Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que una teva companya de la feina sol sortir a esmorzar a una cafeteria del barri cada dia a les 10 del matí. Un dia la trobes a un passadís de l’empresa a les 10 del matí, i veus que va abrigada per sortir al carrer. T’imagines que està anant a esmorzar i li ho preguntes.
Adequada
1
Inadequada
0
Adequada
0
Inadequada
1
Imagina’t que el teu company de pis li agraden moltíssim les magdalenes i en menja a totes hores. Un dia tornes a casa, veus que se n’està menjant una i li preguntes si s’està menjant una magdalena.
0
0