Així és com tu dius, així com tu dius és; així com tu dius, és, així tu dius com és.

Reveal the word

0