Articulació

Reveal the word

Aquest so coincideix, en la posició dels articuladors, amb la part final del so del castellà [tʃ]. Si feu aquest so i el manteniu, trobareu el so sord [ʃ]. Per fer el sonor s'hi ha d'incorporar la vibració de les cordes vocals.

0
0
0