articulació

Reveal the word

Pronuncia, ben a poc a poc, la paraula següent: atmosfera

Fes atenció en tots els sons que componen la paraula quan la diguis. Repeteix l'exercici dues o tres vegades. Ara, atura't abans de pronunciar els sons que hi ha just després de la “t”.

0
0
0
0