Articulació

Reveal the word

Per fer la [z], recorda que la posició de la llengua és la mateixa que amb la [s] però amb la vibració de les cordes vocals. Per acostar­-t'hi, imita el zumzeig del mosquit. Repeteix aquest so sol unes quantes vegades. En acabat, atura aquest so amb una [d] i continua després altra vegada amb la [z]: zzzzzzz // zzzzzzdzzzzzz.

Repeteix aquest exercici dues o tres vegades.

0
0
0