Casa 'house'

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
No té el so [ʎ]
1