Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: el to de veu puja en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (Jau-) i després, en la síl•laba final (-me), baixa i torna a pujar lleugerament.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu puja a l’última síl•laba tònica de l’enunciat (Jau-) i després, a la síl•laba final (-me), baixa i torna a pujar.
0
0
0