Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu és baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (ca-) i després, en la síl•laba final (-sa), puja i torna a baixar.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu és baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (ca-) i després, en la síl•laba final (-sa), puja i torna a baixar.
0
0
0