Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ràs) i es manté baixa fins al final de l’enunciat.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ràs) i es manté baixa fins al final de l’enunciat.
0
0
0
0