Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: el to de veu és greu en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ri-) i després, en la síl•laba final (-nes), puja.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com el to de veu és greu en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (-ri-) i després, en la síl•laba final (-nes), puja.
0
0
0
0