Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu es manté alta fins a l’última síl•laba tònica de l’enunciat (ga-), on baixa ràpidament. A continuació, es manté baixa fins al final de la frase.

Ara torna a escoltar la frase tantes vegades com vulguis i fixa’t en la gràfica. Mira (i escolta) com la veu es manté alta fins a l’última síl•laba tònica de l’enunciat (ga-), on baixa ràpidament i, a continuació, es manté baixa fins al final de la frase.
0
0
0