Contrast

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons subratllats d'aquestes paraules:

  • cotxe - coix
  • lleig - neix 
0