Contrast I

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats:

  • bes - bis
  • més - miss
  • bec - big
  • cec - sick
  • dent - din
0