Contrast II

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats d'aquestes paraules:

  • attack - atac
  • attend - atent
0