cuina

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʒ]
0
Té el so [ʃ]
0
No té el so [ʒ] ni [ʃ]
1