El mussol

Reveal the word

El mussol no vol cantar perquè és tot sol;
perquè, perquè és tot sol
no vol cantar el mussol.

El mussol no vol cantar perquè són dos;
ni dos, ni dos ni un tot sol
no vol cantar el mussol.

0
0