Escolta i mira més exemples.

Ara imagina que la Núria veu que la seva companya de pis torna a casa suant per la gran calor que fa i li pregunta si té set. Escolta i mira l’exemple.

Ara imagina que la Núria sap que a la seva companya de pis, la Bàrbara, li agrada moltíssim la síndria. Un dia la Bàrbara torna a casa amb una bossa de la compra de la fruiteria. La Núria veu que a la bossa hi ha una cosa grossa amb forma de pilota i li pregunta a la Bàrbara si comprat una síndria. Escolta i mira l’exemple.
0
0
0