Estimar-se a un mateix és el començament d’una aventura que dura tota la vida. (Òscar Wilde)

Reveal the word

0