Practica.

Ara hauràs de produir una frase amb aquesta mateixa entonació imperativa. Imagina’t que estàs parlant el teu germà. Ja li has dit moltes vegades que et torni un llibre que li havies deixat, però encara no ho ha fet. Demana-li quan te’l tornarà. Després de dir-ho, escolta com es pronuncia.

Ara imagina’t que estàs caminant pel carrer i algú t’estira la camisa dues vegades i quan et gires no veus ningú. Finalment, quan ja fa tres vegades que te l’han estirada, veus que és un conegut molt xerraire i molt pesat que sempre t’empipa i quan et troba no et deixa. Mig enfadat, demana-li “Què vols?”. Després de dir-ho, escolta com es pronuncia.
Ara imagina’t que estàs parlant amb uns amics al carrer. Arriba un veí maleducat que sempre t’interromp (per portar-te la contrària) i no et deixa acabar la frase que estàs dient. Enfadat, li preguntes “Per què no calles?”. Després de dir-ho, ara escolta com es pronuncia.
0
0
0