Si en un celler hi pengen una branca de vi és que hi ha bon vi, i si hi pengen un ram és que hi ha bon mam.

Reveal the word

0