audicio2

Enfeinat - embenat

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
La primera
0
La segona
0
Cap
1

Renec - rebrec

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
0
B
0
Cap
1

Ambre - copa

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
0
B
1
Cap
0

Ambre - cota

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
0
B
0
Cap
1

Tens - bes

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
0
B
0
Cap
1

Bec - crep

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
0
B
1
Cap
0

Grapar - gravar

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
1
B
0
Cap
0

Pala - bala

Reveal the word

Quina paraula conté el so [p]?
A
1
B
0
Cap
0