audicio3

Amigable

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Arpegi

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Cabal

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Cabdal

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Capça

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Capsigrany

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Carpa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Carta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Clip

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Eixerit

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Enveja

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Esperit

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Esquerp

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Impossible

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Larva

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Metacarp

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Porta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Prestigi

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Privilegi

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Sopa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Sota

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Troba

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1