audicio3

Amigable

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1

Arpegi

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Capça

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Capsigrany

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Carpa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
1
No té el so [p]
0

Carta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [p]
0
No té el so [p]
1