audicio4

Butllofa

Reveal the word

La pronúncia adequada és:
La primera
1
La segona
0

Closca

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Colònia

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Cosa

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Cova

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Groc

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0