audicio2

Obtenir - Oprimir

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
0
A i B
0
Cap
1

Enfeinat - Embenat

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0

Renec - Rebrec

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
0
A i B
0
Cap
1

Ambre - Ample

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
1
B
0
A i B
0
Cap
0

Copa - cota

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
0
A i B
0
Cap
1

Tens - bes

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0