audicio4

Aniversari

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Arribar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Dificilíssim

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Estimar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Estirar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Tigre

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Trinca

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Trist

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Vinil

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Xinès

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1