audicio4

Acordió

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0
0

Avió

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0
0

Escola

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0
0
0
0

Juliol

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
No té el so [ͻ]
0
0
0
0
0
0

Llimona

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
0
Té el so [o]
1
0
0
0

Manobre

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ͻ]
1
Té el so [o]
0
0
0
0