audicio3

Mig

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
1
0

Mill

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
0
0
0

Roig

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
1
0
0
0

Roll

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
0
0
0
0

Seia

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [j]
1
Té el so [tʃ]
0
0

Sella

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [j]
0
Té el so [tʃ]
0
0
0