audicio3

Abraçar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Avisar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Bressol

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Confiança

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Desig

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Enciam

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Església

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

cil

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

sica

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Nac

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Ocell

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1
0

Onze

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Pallasso

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Rabosa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Resar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Suc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Tisores

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Torçar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1

Visita

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
1
Té el so [s]
0

Xassís

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [z]
0
Té el so [s]
1