audicio2

Àlbum

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
1
Té el so final [ɲ]
0
Té el so final [ŋ]
0
0

Barranc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ŋ]
0
Té el so final [ŋ]
1

Bony

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ɲ]
1
Té el so final [ŋ]
0
0

Costum

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
1
Té el so final [ɲ]
0
Té el so final [ŋ]
0

Estanc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ɲ]
0
Té el so final [ŋ]
1

Fang

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ɲ]
0
Té el so final [ŋ]
1