audicio4

Afegeix problemes.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Baix o alt

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1

Baix Penedès

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Condueix poc.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Contrabaix trencat

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [Ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0
0
0
0
0

Creix poc.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Daltabaix considerable

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Dibuix artístic

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0

Dibuix enigmàtic

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0

Fereix un animal.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1

Fluix o fort

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0

Greix animal

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0

Guix petit

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0
0

Llegeix ara.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0

Mateix cas

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Mereix aprovar.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0

Peix fumat

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
0

Prohibeix acostar-s'hi.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1

Serveix el plat.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʃ] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [ʒ] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0