Paracaigudes

Reveal the word

Quina és la pronunciació estàndard en català?
A
1
B
0