aixeta

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [Ʒ]
0
Té el so [ʃ]
1
No té el so [Ʒ] ni [ʃ]
0
0
0