Per Santa Magdalena, l'avellana plena, i per Sant Llorenç, ja no n'hi ha gens.

Reveal the word

0
0