Com pot un hom aprendre a conèixer-se a si mateix? Mai per la reflexió, sinó per l'acció. (Goethe) 'How can a man get to know himself? Never through reflection, but through action.' (Goethe)

Reveal the word

0