El Jordi va dir guix xiuxiuejant. 'Jordi said chalk whispering.'

Reveal the word

0