El jutge dictarà sentència aviat. 'The judge will give judgement soon.'

Reveal the word

0