El Miquel diu disset arrels amb recel. 'Miquel says seventeen roots with mistrust.'

Reveal the word

0