El nou és un nombre enter. 'Nine is an integer.'

Reveal the word

0