El sereno s'ha perdut 'The night watchman got lost'

Reveal the word

El sereno s'ha perdut,
a la font de la salut,
una dona l'ha trobat
amagat dins d'un forat.


'The night watchman got lost,
At the spring of health,
A woman has found him
Hidden in a hole.'

 

0
0
0
0