Hem d'actualitzar les dades de les llibretes. 'We need to update the notebook data.'

Reveal the word

0
0