Va amenitzar la vetllada amb un sintetitzador. 'He lived up the wake with a synthesiser.'

Reveal the word

0