hearing2

Cadena 'chain'

Reveal the word

Choose the right answer:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Carena 'bottom, crest'

Reveal the word

Choose the right answer:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Merda 'shit, dung'

Reveal the word

Choose the right answer:
Té el so [ð]
1
Té el so [t]
0
No té cap dels sons anteriors
0

Catar 'to taste'

Reveal the word

Choose the right answer:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
1
No té cap dels sons anteriors
0

Porra 'nightstick'

Reveal the word

Choose the right answer:
Té el so [ð]
0
Té el so [t]
0
Té el so [ɾ]
0
No té cap dels sons anteriors
1