La infantesa té les seves pròpies maneres de veure, pensar i sentir; no hi ha res més insensat que pretendre substituir-les per les nostres. (Rousseau)

Reveal the word

0