En un pot no pot haver-hi hagut vi bo del fort sense un embut.

Reveal the word

0
0
0
0
0