Cambrer

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [e]
1
Té el so [ɛ]
0
0