Ceba

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [e]
0
Té el so [ɛ]
1
0
0